นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนดู....ดอกอบเชยญวน..

Ico48

ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นต้น อบเชยญวณ ตอนเช้า ๆ น่าจะหอมนะ

เนื้อหาเต็ม: ชวนดู....ดอกอบเชยญวน..