นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556

Ico48

เชิญค่ะ ได้ทราบจาก "ท้าว" ว่า จะมาร่วมด้วย 4 ท่าน ค่ะ มี่ท่านรองอธิการบดี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ท้าว และอีกท่าน...... เพื่อมอบรางวัลให้กับพี่มิกกี้ และสมาชิกคณะฯ ที่ได้รับรางวัลจาก ม.อ. ด้วยค่ะ