นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass (MAT 95XL) : สาเหตุที่ 2 ไม่เจอพีค สารมาตรฐาน

Ico48

กรณีนี้ไม่มี alarm อะไรบอกเราเหรอคะว่าเราไม่ได้ on เครื่องส่วนนั้นๆ แค่สงสัยเฉยๆค่ะ อิ อิ