นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
06 March 2014 12:57
#96420

ไม่ง่ายเลยค่ะที่จะสื่อสารความจริงของเราและค่าของงานให้คนอื่นเข้าใจ เพราะเราไม่ได้อยู่ในความจริงร่วมกัน เต็มไปด้วยคำถามที่เหนื่อยต่อการอธิบาย (ต้องพัฒนาการเขียน) ก็ได้แต่เรียนรู้และทำความจริงนั้นในวิถีชีวิตและสอนศิษย์ด้วยความจริงนั้นพร้อมกับการที่ได้ทำไปด้วยกัน ในความจริงเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต ให้เกิดความมั่นใจ ภูมิใจ ในสิ่งที่ได้ทำจริง อีกคุณค่าหนึ่งของการรับรู้ เข้าถึง เข้าใจ แล้วร่วมพัฒนาในความจริงร่วมกัน เกิดเป็นสายสัมพันธ์แห่งความเกื้อกูลแบ่งปันสืบมา เป็นวิถีหนึ่งของการนำความรู้มาทำความจริง รับรู้ประโยชน์และคุณค่าทุกขณะที่ได้ลงมือทำ การทำความจริงให้เป็นความรู้ใหม่คงได้แค่บทเรียน หลักคิด แล้วแต่ละคนก็ไปหาความจริงของตนเอง ทำความจริงนั้นให้เกิดความสุข ประโยชน์ก็เกิดแล่้วทุกขณะ

ด้วยความขอบคุณค่ะ

เจริญสุข เจริญธรรม

ยาดมเอง