นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความรักที่แท้จริง คือ อะไร

Ico48
HS9OCB (Recent Activities)
28 Febuary 2014 16:45
#96236

ให้ท่าน Zenki ดีกว่าครับ เพราะว่าลูกสองคนแล้ว นั้นคือตัวจริงยิ่งกว่า