นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองโลกในแง่ดี

Ico48
คิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่ดีครับ .. แต่ผมกลัวคำว่า คุณดีเกินไป
เนื้อหาเต็ม: มองโลกในแง่ดี