นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองใครก็สวย

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
27 Febuary 2014 09:52
#96140

66666

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: มองใครก็สวย