นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองใครก็สวย

Ico48

แล้วเวลามองกระจกละครับท้าว เป็นไงมั่ง สวยมากมั้ย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"