นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 My Love

Ico48

ไม่มีพัดลมตัวที่ ๑ รักพัดลมตัวที่ ๒

ม่มีพัดลมตัวที่ ๒ รักพัดลมตัวที่ ๑ บ้างหรือครับ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: My Love