นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิกฤติการเมือง ๕: สรุป

Ico48

กลไกเป็นเรื่องหลักที่ต้องแก้ไขจริง ๆ ครับ

เป็นโจทย์ที่ยาก ที่นานเรื่องการทำให้กลไก มีความเข้มแข็ง

ผมค่อนข้างจะเซ็งอยู่สักนิดตรงที่มีผู้ใหญ่มาย้ำแนวทางว่า ชูแนวทางอยู่ 5 แนวทางตลอดมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ กฎหมาย

เรื่องของกลไกที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญนั้นดูจะไม่ได้พูดถึง หรือให้น้ำหนักเท่า

ผมเห็นด้วยในแนวคิดของ ก่อน-หลัง แต่ต้องไม่ลืมเรื่องหลัง ถึงแม้จะอยู่หลังแต่ก็นำมาพูดได้

ผมก็พยายามมองในแนวทางว่า "ไม่ใช่" อยู่ครับ แต่ก็มีคนถามผมเหมือนกันว่า ไม่กลัวว่าจะ "ใช่" หรือ

ผมตอบไปว่าตอนนี้ทุกคนมีจุดร่วมที่เหมือนกัน ต้องทำจุดร่วมให้สำเร็จ ส่วนเรื่องอื่นก็ต้องส่งเสียง อย่าเป็นจ่าเฉย ไม่งั้นต้นทุนในฐานะพลเมืองก็ไม่มีความหมาย

อิอิอิ

เราเอง