นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS & เว็บ Scimago ได้อย่างไร

Ico48

ตรวจสอบง่ายๆ คือ

1) เป็นวารสารที่ อยู่ ใน ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS

และ

2) เป็นวารสารที่ ไม่อยู่ ใน Beall's list