นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค้นหาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS & เว็บ Scimago ได้อย่างไร

Ico48

ถ้าตอบสั้นๆ คำแนะนำของผม คือ ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์ครับ

ยังมีวารสารอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นทางเลือกสำหรับการตีพิมพ์ อย่าไปเสี่ยงเลยครับ

โดยปกติวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ควรจะอยู่ในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS (ถ้าอยากจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้ KPIs)

แต่ควรตรวจเช็คด้วยว่าบางวารสารดังกล่าวติด black lists ของ Beall หรือไม่ ถึงแม้าวารสารดังกล่าวจะอยู่ในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS แต่ถ้าติด black list ก็ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์ ครับ