นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานค้างเก่า และงานเข้า งานด่วนวันนี้ (Fast work ไม่ใช่ Fast food)

Ico48

อย่าให้ค้างมาก เอาไม้สอยลงเสียมั่งตะ 555