นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานค้างเก่า และงานเข้า งานด่วนวันนี้ (Fast work ไม่ใช่ Fast food)

Ico48

I'm not superman 555+

 

แต่บ่ายนี้ได้งานเพิ่ม ให้ติดต่อ วิทยาเขตหาดใหญ่ เรื่องการกำจัดสารเคมี ซึ่งจะเริ่มประสานกองอาคารก่อน แล้วค่อยโทรไปหาศูนย์เครื่องมือวิทย์ อิอิ

 

และอีกงานที่มาพร้อมกัน คือ การประสานเรื่องการซ้อมหนีไฟ-อัคคีภัย เอ๊ะ ไม่น่าใจว่าเป็นงานของศูนย์เครื่องมือกลางคณะด้วย อิอิ