นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ

Ico48
พระครูปลัดวันชัย อติภทฺโท [IP: 182.53.252.64]
15 กุมภาพันธ์ 2557 08:09
#95842

วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก

ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนี้งามนัก

เป็นวันแห่งความรักชาวพุทธวิสุทธิ์ศรี

รักเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายวายชีวี

รักที่มีเมตตาธรรมนำสุขใจ

พุทธองค์ทรงสดงธรรมในความรัก

ที่ประจักษ์โอวาทปาติโมกข์ไว้

สามคาถากึ่งพึงรักเป็นหลักชัย

ชีวิตไม่หลงทางกระจ่างจริง

ไม่ทำบาปทำบุญอบอุ่นจิต

ทุกชีวิตผ่องใสทั้งชายหญิง

ต้องขัดเกลาจิตใจจนใสจริง

มรรคแปดยิ่งสำคัญมากหากโศกตรม

โดยย่อคือศีล สมาธิ ปัญญานี้

เป็นทางที่พ้นทุกข์ใจไม่ขื่นขม

จงเร่งทำศึกษากันหมั่นอบรม

โลกนิยมความรักแท้ของแน่นอน

รักแท้นี้มีเมตตารักทั่วหน้า

ไม่ว่าหมา แมวคน จนสลอน

เอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือกันหมั่นสังวร

โลกที่ร้อนเพราะเคียดแค้นแสนช้ำใจ

ขึ้นสิบห้าค่่ำเดือนสามนี้งามนัก

เป็นวันแห่งความรักจักสดใส

ยึดหลักธรรมปฏิบัติขัดเกลาใจ

โลกสดใสเพราะรักกันเป็นมั่นคง.

ว. ชลาลัย

วันมาฆบูชา ปีมะเส็ง ๕๗