นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร้านสวนชื่นสุข อาหารพื้นบ้าน รสจัดจ้าน

Ico48

น่ากินจังน้องโค้ก ไปกับใครตั้งหลายครั้งแล้ว ไม่เห็นชวนพี่มั่งเลย