นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สันทนาการบ้านๆ (๒)

Ico48

เกมส์ โป้ง ไอ้หยา เคยไปเล่นที่วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร พระอาจารย์ สอนให้นักศึกษาเล่น สนุกมากจริงๆ

แต่ของพระอาจารย์ มีเพิ่มเล็กน้อยคือ คนที่โดนโป้งต้อง ร้องว่า "คุณพระช่วยๆ" ถ้าเป็นคนศาสนาอื่น ก็ร้องตามศาสนาของตน เช่น "โอ้ มาย ก็อดๆ" ปุยชอบมากเกมส์นี้ 555

เนื้อหาเต็ม: สันทนาการบ้านๆ (๒)