นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "Facebook Look Back"

Ico48

10 ปี Facebook เปลี่ยนชีวิต คนทั้งโลก และ ... มีผลกระทบ ต่อ การดำเนินชีวิต คุณหรือไม่ ?

http://clip.thaipbs.or.th/file-10280

เนื้อหาเต็ม: "Facebook Look Back"