นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การฟังแบบไม่ได้ยินให้เกิดประโยชน์

Ico48

หากเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ควรฟังด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญใช่ไหมค่ะ

ด้วยความขอบคุณค่ะ

เจริญธรรม เจริยสุข

ยาดมเอง