นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดอกไม้.. ดอกหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก

Ico48

เป็นวิธีการสอนที่งดงาม เสริมการเรียนรู้ที่พัฒนศักยภาพความเป็นมนุษย์ ขอเก็บไว้เป็นบทเรียนอันมีค่าเพิ่มพลังตนเองค่ะ

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรม เจริญสุข

ยาดมเอง