นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โฉมหน้าใหม่การบริการวิชาการ...บทเรียนจาก UKM 24

Ico48

haha ขอบคุณครับ คนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

น่าจะ "ผังความคิด" ครับ ไม่ช่าย "แผนที่ของฉัน" :)