นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดอกไม้.. ดอกหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก

Ico48

สรรพสิ่งล้วนมีความงามงดในตัวเอง ความงามอย่างสรรพสิ่งมิใช่ความงามดั่งที่สิ่งื่นใดอยากให้เป็น

ขอเพียงเรา หยุด เราจะเห็นความงามงดสดสวยในสรรพสิ่งโดยมิได้ปรุงแต่ง

ความทุกข์เกิดจากที่เราอยากให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ อยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งนั้น

ก้อนหินแม้นภายนอกดูกระด้าง มิเคลื่อนไหว หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราย่อมเห็นความงามในความกระด้างนั้น

*............
มาพวกเรามาชมสวน สวน.. ชวนให้ใจชื่นบาน
เราสุขสำราญ ชมสวนงาม พาเย็นใจ

ดอกตูมกำลังผลิบาน รับอรุณอันสดใส
มา มารดน้ำด้วยใจ ของเรา ทุกคน
.......

 

* เพลงดั่งดอกไม้บาน โดยเสถียรธรรมสถาน

อิอิอิ

เราเอง