นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานวิจัยแบบ PDCA

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
04 Febuary 2014 11:20
#95643

น่าจะประมาณเดียวกับ Action Research นะครับ

 

ภาพจาก NSW Department of Education and Training, AU

 

ภาพจาก WikiPedia

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: งานวิจัยแบบ PDCA