นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาระติดพัน...Thailand to Myanmar

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
26 January 2014 23:51
#95511

ท้าวม่ายได้เพชรพลอย..มันไม่เป็นปัจจัยหลัก

ท้าวได้แต่ปัจจัย 4 เครื่องนุ่งห่ม (ได้ผ้าถุงมา 10 ผืนจร้า..อิ..อิ..)

เนื้อหาเต็ม: ภาระติดพัน...Thailand to Myanmar