นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Myanmar 2557 (3): White Elephant

Ico48

มิงกาลาบา

ยินดีต้อนรับกลับ ม.อ. และขอบคุณสำหรับสาระจากเมียนมาร์

เนื้อหาเต็ม: Myanmar 2557 (3): White Elephant