นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต : วข.ปัตตานี

Ico48

เมื่อวันก่อนได้โทร.ไป วข.สุราษฎร์ฯ รหัส 06 และตามด้วย 4 ตัวที่เป็นภายใน OK เลยค่ะ