นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต : วข.ปัตตานี

Ico48

ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

วิทยาเขตตรัง รหัส 05

วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ รหัส 06

วิทยาเขตภูเก็ต รหัส 07

วิทยาเขตหาดใหญ่ รหัส 03