นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (11 - 17 มกราคม 2557) ของ Share.psu

Ico48

พี่โอ๋ ตอนปีใหม่ ท้าว สายัน สัญญาวันละหนึ่ง

หรือว่าอาทิตย์ละหนึ่ง ๕๕๕