นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รู้เรื่อง เข้าใจ ทำให้ง่ายต่องานซ่อม

Ico48

ว่าจะเข้ามลบให้ เหลือสักหนึ่ง

แต่ตอนนี้ป้า pompom มาคั่นรายการเสียแล้ว

สงสัยว่า ดำขำ ใช้ galaxy samsung กดแล้วกดเล่ามันเลยมาสามหน 555