นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รู้เรื่อง เข้าใจ ทำให้ง่ายต่องานซ่อม

Ico48

เยี่ยมจริงๆ เราไม่กล้วแล้วถ้าเครื่อง bomb มีปัญหา