นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เบื้องหลัง....สาว ๆ ในวันรับเสด็จ 16 ม.ค. 57

Ico48

ขอบคุณทีมงานมากที่สุดเลย ที่ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี