นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม ฉันสกัดดีเอ็นเอจากเลือด แล้วได้สีเข้มกว่าเธอ ?

Ico48

เป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับ การทำงานด้วยการตั้งคำถาม สังเกต สร้างเครือข่าย และทำการทดลอง คือพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมครับ