นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องมือบดกระดูกและฟัน ไทยแลนด์ออนลี่

Ico48

เยี่ยมครัีบ ให้ข้อมูลไว้นิดหนึ่งครับ ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มี liquid nitrogen ขายครับ (ฮา)