นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แก้ปัญหาสาย iPhone & iPad ชำรุด

Ico48

ไอเดียบรรเจิดจริงๆ ครับ

จึงคิดต่อครับว่า หากนำวัสดุจำพวกท่ออ่อนที่ใช้หุ้มสายไฟมาใช้หุ้มบริเวณสปริง

น่าจะช่วยให้ดูสวยงามดีนะครับ