นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แก้ปัญหาสาย iPhone & iPad ชำรุด

Ico48
Monly (Recent Activities)
15 January 2014 20:46
#95324

อะไรจะปานนั้น ทุกอย่างซ่อมได้หมด "เสือซ่อมได้" ต้องแอบดูปากกาเพื่อน ๆ ว่า มีปากการุ่นนี้ไหม