นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมปรับใหม่

Ico48

น่าสนใจค่ะ สวัสดิการการดูแลมีอะไรเพิ่มจากของเดิมบ้าง.....

เรียนรู้ค่ะ

ยาดมเอง