นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด

Ico48

สาธุครับ

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด