นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟันจากศพที่ถูกเผา สกัดดีเอ็นเอได้ไหม ?

Ico48

ดีจังครับ วิทยาศาสตร์ต้องผ่านการตรวจสอบหาความจริงอยู่เสมอ ๆ