นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีแก้ปัญหาการ login เข้า joomla ไม่ได้

Ico48

ถ้ายังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังติดตั้ง แล้วไม่สามารถติดตั้งได้ แสดงว่า ชื่อผู้ใช้ กับชื่อฐานข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันครับ ลองตรวจสอบความถูกต้องดูใหม่ครับ ว่าได้เพิ่มผู้ใช้ ให้กับฐานข้อมูลที่เราจะใช้หรือยังครับ