นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชม ทุ่งปอเทือง

Ico48

เห็นพี่มิกกี้ไปถ่ายรูป 2 ครั้งแล้ว ทำให้น้อง ๆ ในห้องต้องไปตามไปถ่ายรูปด้วย

เนื้อหาเต็ม: ชวนชม ทุ่งปอเทือง