นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชม ทุ่งปอเทือง

Ico48

ได้เป็นบันทึกแนะนำ วันที่ 10 ม.ค.57 พี่มิกกี้ แบ่งรางวัลคนละครึ่งนะ

เนื้อหาเต็ม: ชวนชม ทุ่งปอเทือง