นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชม ทุ่งปอเทือง

Ico48

วันนี้ วิ่งแหวกดง ลงไปแล้วด้วยค่ะ

สวยมาก

...อิ..อิ...

เนื้อหาเต็ม: ชวนชม ทุ่งปอเทือง