นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชม ทุ่งปอเทือง

Ico48

พี่Baby ค่ะ บอกมาเลย น้องจัดให้...อิอิ

เนื้อหาเต็ม: ชวนชม ทุ่งปอเทือง