นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความคงอยู่ของความมืด

Ico48

คนที่เผชิญกับอุปสรรค ย่อมสร้างสรรค์สิ่งยิ่งใหญ่ได้ บางครั้งอาจทำได้ดีกว่าคนที่มีชีวิตปกติ เรียบง่าย เสียอีก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"