นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดอบรมหลักสูตร RCA

Ico48

ถ้าเป็นวันเสาร์ขอไปด้วย ไม่ต้องรอให้หัวหน้าอนุญาต ฮิๆๆ

เนื้อหาเต็ม: จัดอบรมหลักสูตร RCA