นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3)

Ico48

ขอบคุณในข้อเสนอแนะ ...และการให้กำลังใจคณะทำงานนะค่ะ สู้สู้