นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1)

Ico48

อย่างนี้เค้าเรียกงานพัฒนาในงานประกันคุณภาพครับ

 

คงเพราะหน่วยประกันคุณภาพ ต้องแสดง "คุณภาพ" ให้หน่วยอื่นๆ เห็นด้วยใช่มั้ยครับ สุดยอดครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"