นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1)

Ico48

ขอบคุณท่านพี่ทุกคนนะค่ะที่ช่วยงานประเพณี 4 จอบจนประสบความสำเร็จ ทุกๆๆด้านค่ะ