นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อตร. จากรถเข็นของตามห้าง

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
12 December 2013 08:51
#94789

อันตรายจากล้อไม่ล็อค โดยเฉพาะให้เด็กนั่งในรถเข็นอันตรายมากค่ะ