นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้นไม้บ้านเรา (4) ปลูกถั่วพู..ปัจฉิมบท (มดแดงคาบเพลียะ)

Ico48

ใช่แล้วครับ มดแดงเลี้ยงเพลี้ย มันจะคาบเอาเพลี้ยมาวางไว้บริเวณปลายยอด หรือ ใบอ่อนครับ แต่หากออกฝักแล้ว มันจะอยู่บนฝักด้วย หากมีเยอะ ฝักจะไม่ค่อยโตครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"